maanantaina, toukokuuta 19, 2008

Virastokeskuksen tulevaisuus punnittavana

Espoon keskuksen virastokeskuksen ja kaupungintalon ideakilpailun ehdotukset ovat parhaillaan arvioitavana. Poikkeuksellisesti meillä kaikilla on mahdollisuus tuomariston kanssa samaan aikaan vertailla kilpailuun tulleita ehdotuksia ja käydä niistä keskustelua. Tämän ohessa kilpailun tuomaristo työskentelee ja etsii parhaita ehdotuksia, joiden tekijät kutsutaan jatkoon.

Ideakilpailuun saapui yli 60 erilaista ehdotusta, jotka ovat nähtävillä Espoon kaupungin ja keskuksen kehittämisfoorumin sivuilla. Sivuilla on mahdollisuus käydä myös keskustelua ja vaikuttaa. Päätös kaupungintalon tulevaisuudesta ja muista jatkotoimista tehdään valtuuston 550-vuotisjuhlaistunnossa elokuun lopulla.

Ratkaisua etsitään nyt moneen erilaiseen kysymykseen, joista on syytä pohtia mahdollisimman laajasti. Tärkeää on myös muistaa, että työskentelyn tavoitteena on samaan aikaan sekä uudistaa koko kaupungin yhteistä paraatipaikkaa että luoda viihtyisää elinympäristöä asukkaille.

Kuinka paljon virastokeskusta pitää uudistaa tai säilyttää? Kilpailuun osallistuneista osa pyrkii säilyttämään jo olemassa olevaa ehdottaen hienovaraista lisärakentamista alueelle, osa ehdotuksista taas muuttaisi keskuksen täysin. Ehdotuksissa on ideoitu myös erilaisia huomiota herättäviä rakennuksia. Ajatuksia on munanmuotoisesta rakennuksesta erilaisiin tornitaloihin.

Mitä historiallisen kerrostuneisuuden arvostaminen tarkoittaa käytännössä? Suurin osa kilpailijoista purkaisi kaupungintalon ja muitakin virastorakennuksia. Monessa ehdotuksessa on kuitenkin korostettu viheryhteyttä asemalta Tuomiokirkolle ja Espoonjoelle, jolloin kulttuurihistoriallisesti arvokas alue nousisi paremmin esille. Tulevaisuuden kerroksia syntyisi sitten uudisrakentamisesta.

Mistä syntyy viihtyisä kaupunkitila, joka houkuttelee kulkemaan, oleilemaan ja asumaan? Tarvitaanko kiinnostavan kaupungin luomiseksi huomiorakennuksia, vai riittääkö sen että alueella kulkee mutkittelevia polkuja ja on erilaisia aukioita ja kenttiä? Millaisia toiminnan mahdollisuuksia alueella pitäisi olla? Näihin kysymyksiin on monissa ehdotuksissa etsitty ratkaisuja. Myös olemassa oleville kaduille on etsitty uusia linjauksia.

Espoolaisten yhteinen murheen aihe asemasilta oli perusteltua ottaa mukaan kilpailualueeseen, vaikka asemasillan kunnostaminen käynnistyykin tämän vuoden aikana, kun asemasilta siirtyy viimein kaupungin omistukseen. Parannustyö ei kuitenkaan estä myöhempää rakentamista radan päälle, jos toteuttamiskelpoinen esitys löytyy ideakilpailun suunnitelmista. Useita ideoita siitäkin on, vaikka uuden kaupungintalon paikka se tuskin on.

Ideakilpailun alue on varsin laaja, mikä edellyttää, että alueen uudistaminen toteutetaan vaiheittain. Kyse ei siis ole vain kaupungintalon tulevaisuuden ratkaisemisesta, vaan koko alueen pitkäjänteisestä kehittämisestä nyt valittavien suuntaviivojen mukaan vuoteen 2030 mennessä.

On Espoon keskuksen asukkaille kunnianosoitus, että kaupunki juhlaistunnossaan tulee ratkaisemaan, millainen aseman pohjoispuoli tulevaisuudessa on. Kilpailuesityksistä käytävään keskusteluun kannattaa osallistua nyt ennen kuin kilpailuraati ja valtuusto tekevät päätöksensä.


Kirjoitus on julkaistu hieman lyhyempänä Keski-Espoon Sanomissa 18.5.2008.

Kuvissa kaupungintalo ja asemasilta, jonka kunnostaminen käynnistyy syksyllä.


Ei kommentteja: