maanantaina, joulukuuta 20, 2010

On hanget korkeat, nietokset


On hanget korkeat, nietokset, vaan joulu, joulu on meillä! On kylmät paukkuvat pakkaset ja tuimat Pohjolan tuulokset, vaan joulu, joulu on meillä!

Me taasen laulamme riemuiten, kun joulu, joulu on meillä! Se valtaa sielun ja sydämen ja surun särkevi entisen, mi kasvoi elämän teillä!

Oi käykää, ystävät, laulamaan, kun joulu, joulu on meillä! Se tuttu, ystävä vanhastaan, on tänne poikennut matkoiltaan ja viipyy hetkisen meillä.
- Vilkku Joukahainen -Rauhallista Joulun aikaa.
Ja Onnellista Uutta Vuotta!*

perjantaina, joulukuuta 17, 2010

Palveluverkon ja Hista-jekun jälkeen joulunaikaan

"Onko tämä suunnitelma uhka vai mahdollisuus, kysyi Jaana Leppäkorpi (sd.). Hän itse piti sitä mahdollisuutena."
"Valtuusto pystyy valvomaan, että palveluverkkoa kehitetään kuntalaisten parhaaksi. Jaana Leppäkorpi (sd.). "
- Länsiväylä 15.12.2010 -

Maanantain valtuustossa oli kaksi isoa asiaa. Käsittelimme tulevaisuuden palveluverkkon kehittämistä ja suunnittelua uudelleen. Käytännön tasolla asia on näyttäytynyt meille päättäjille ja kuntalaisille lakkautuslistoina. Jossain toisaalla on sitten käsittelyssä ollut visio, missä on monta hyvää ja lupaavaa asiaa. On uupunut askelmerkit siitä, kuinka nämä liittyvät yhteen.

Siksi on hyvä, että valtuusto päätti teettää toimenpideohjelman useammalle vuodelle ohjaamaan päätöksentekoa, investointien suunnittelua ja joukkoliikenteen parantamista. Pääsemme käsittelemään tätä keväällä samalla kun käsittelemme tulevan vuosien investointiohjelmaa.

Esitin toimenpideohjelmaa jo kaupunginhallituksessa, mutta siellä ajatus kaatui äänestyksessä. Onneksi valtuusto pohti asiaa uudelleen ja päätös syntyi yksimielisesti. Tavoitteenani oli taata esityksellä se, että nyt eri yksiköiden ja toimialojen toimenpiteet nivoutuvat yhteen ja näin syntyy uudenlaista osaamista ja kuntalaisten tarpeisiin paremmin vastaava palveluverkko. Haluan myös varmistua, ettei osaoptimointia tapahdu, vaan kehitystyö on taloudellista.

Palveluverkon visiossa on paljon hyvää. Omahoidon tukeminen, sähköisen asioinnin lisääminen ja palveluiden keskittäminen uudenlaisiin kokonaisuuksiin (hyvinvointikeskukset, torit ja osaamiskeskset) on perusteltua. Kunhan samalla pidämme huolta kaikkein heikoimmista; muistamme, etteivät kaikki ole netin käyttäjiä ja takaamme kaupungin eri osien tasapainoisen kehittämisen.

On syytä muistaa, että jokainen kaupunkikeskuksemme on keskikokoisen kaupungin kokoinen ja niistä jokaisesta tulee löytyä toimivan arjen kannalta keskeiset palvelut. Hyvillä palveluilla takaamme keskuksien vetovoiman ja kehittymismahdollisuudet!

Visio voi olla uhka tai mahdollisuus. Valtuutetuille ja lautakunnille jää tärkeä rooli huolehtia, että kuntalaisten paras toteutuu. Jo nyt valtuusto on osoittanut suuntaa: se ohjeisti laboratorioasiaa uudelleen ja puuttui kulttuuritoimen suunnitelmiin lakkauttaa Kannusali epäkäytännöllisenä.
- Meidän pitää olla siis jatkossakin tarkkoina, miten asiat etenevät!

***
Valtuusto hyväksyi myös Histan osayleiskaavan, joka on aina ollut ja on hankala kysymys. Osa valtuutetuista totesi, että jokin jekku siinä pitää olla kun asiaa viedään nyt niin nopeasti päätökseen. Hämmästelin tätä näkemystä, kun Histaa on käsitelty 20 kertaa lautakunnassa ja seitsemän kertaa kaupunginhallituksessa. Sitä on valmisteltu vuosia ja palautettu lukuisia kertoja.

Myöhemmin muistin, että Etelä-Espoon yleiskaavaa tehtiin 30 vuotta, joten siitä näkökulmasta tosiaankin Hista valmistui aika nopeasti. Itse ajattelin, että tämä vaihe oli nyt syytä viedä päätökseen. Itse kaavaan ei ole aikoihin vaadittu muutoksia. Se huomioi riittävällä tavalla selvityksissä esiin nousseet maisema-, kulttuuri- ja luontoarvot. Sen perusteella voidaan kaavoittaa riittävän tiivis keskus, mikä luo edellytyksiä palveluille ja joukkoliikenteelle.

Perinteisesti olemme Histaa tehneet huolella ja kiirehtimättä. Näin hanke tulee etenemään jatkossakin. Asemakaavoitus (joka mahdollistaa rakentamisen) voi alkaa vasta, alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma ja kaavoitusohjelmaan sisältyy alueen kaavoitus. Päättäjät ratkaisevat siis senkin, koska kaavoitus jatkuu.

Histaan ja siitä länteen pitäisi saada rata. Se ei kuitenkaan etene ellei meidän suunnittelu etene. Siksikin kannatin osayleiskaavan hyväksymistä.


***
Näistä ja monesta muusta keskustelimme valtuustossa yli puolen yön. Se oli taas kerran sellainen urakka, että joululoma tulee todella tarpeeseen.

Toivotan rauhallista Joulun aikaa ja hyvää Uutta Vuotta!*

sunnuntaina, joulukuuta 12, 2010

Talvinen turvallisuuskävely

Suvelassa on syksyn aikana järjestetty turvallisuuskävelyitä, joiden tavoitteena on ollut kartoittaa alueen turvattomuuteen liittyviä parannustarpeita ja mitkä tekijät vaikuttavat alueen viihtyisyyteen. Kävelyiden keskeinen idea on se, että ne kokoavat alueen toimijoita laajasti keskustelemaan yhdessä ja tekemään havaintoja alueen piirteistä.

Suvelan turvallisuuskävelyihin on osallistunut asukkaita, kiinteistöjen edustajia, huoltoyhtiöitä, järjestöjä, seurakunnan ja poliisin edustaja sekä virkamiehiä ja paikallisia vaikuttajia. Vastuunkantajat, päättäjät ja kokijat on siis koottu yhteen keskustelemaan näkemästään. Suunnitelluilla reiteillä on pysähdytty yhdessä arvioimaan asuinalueen fyysistä, toiminnallista ja sosiaalista ympäristöä.

Marraskuussa järjestettiin pimeän ajan kävelyitä. Osallistuin itse eräänä perjantai-iltana kävelylle. Ensilumi oli jo satanut maahan ja tehnyt paikasta kauniimman ja valoisamman, mitä Suvela todella pimeinä syysiltoina on.

Näimme kuitenkin, kuinka eri kunnossa alueen talot ovat. Osa on kunnostettuja ja hoidettuja, osa taas kaipaa kipeästi korjaamista. Entisen kaupan seinää rumensi graffiti, joita näkyi myös joidenkin talojen rappukäytävissä. Raittien valaistusta on parannettu, minkä pystyi hyvin havaitsemaan, kun alueella on yhä vanhojakin lamppuja. Lumen alle oli jäänyt raiteilla olevat eri suuntiin töröttävät laatat, joista asukkaat kertoivat.

Asukaspuiston takana oleva aita on jo aiempien kävelyiden perusteella luvattu korjata, mutta huonokuntoisena se siellä yhä seisoi. Puiston takana kulkeva raitti on myös täysin valaisematon, mistä on kaupungille tehty muutosesitys.

Suvelan nuorista tehdyssä haastattelussa kävi ilmi, kuinka häiritsevä alueen ravintolan terassi ja siellä istuvat aikuiset voivat olla. On nuoria, joiden mielestä on epämiellyttävää odottaa bussia, kun terassilta saatetaan huudella. Talvi ja pakkanen olivat korjanneet tämänkin pulman ja terassilla kävi vain muutama henkilö pikaisesti tupakalla.

Kaikkein masentavin paikka kierroksella oli Suvelan pieni ostoskeskus. Sieltä löysimme pienen joukon nuoria olutpullojen kanssa ja mukana olleet poliisit joutuvat töihin. Itse ostoskeskus on erittäin epäsiisti ja huonossa kunnossa. Yläkerran liiketilat ovat vain osittain käytössä. Suvelan kohentamisen kannalta olisi todella tärkeää saada tuo paikka uudistettua. Kauppapalvelut ovat asukkaille tarpeellisia, mutta muutoin keskuksen voisi laittaa maan tasalle ja rakentaa jotain uutta tilalle.

Kävelyn aikana teimme havaintoja ja se päättyi nuorisotilalle, missä jokainen osallistuja kirjasi omat ajatuksensa ylös. Näistä havainnoista tehdään yhteenveto ja kootaan yhteen kaikki kehittämis- ja korjausesitykset. Raportti jaetaan alueen toimijoille, jotta nämä voisivat huomioida esitykset toiminnassaan. Toukokuussa järjestetään uusi seurantakävely, missä tarkastellaan onko muutoksia tapahtunut.

Turvallisuuskävely on erinomainen menetelmä perehtyä tietyn alueen tilanteeseen ja nähdä alueen asukkaiden arkea iloineen ja murheineen. Kävelyillä on kiinnitetty huomiota myös viihtyisyyttä tuoviin tekijöihin, mutta ennen kaikkea se on tuottanut konkreettista tietoa muutostarpeista.
 
 
* 


Kirjoitus on julkaistu Keski-Espoon Sanomissa 11.12.2010