keskiviikkona, huhtikuuta 11, 2012

Rakentavaa yhteistyötä ja vastuullisuutta kiitos

Espoon valtuusto kokoontuu tänään erikseen päättämään lausunnosta, jonka maan hallitus on pyytänyt kuntarakenneuudistuksesta. Käytännössä hallitus on laatinut selvityksen, jonka tavoitteena on pakonaittaa kuntia yhteen. Helsingin seudulla se liittäisi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen yhteen poikkeuksellisen jättimäiseksi kunnaksi.

Espoo vastustaa esitystä ja valtuusto on siitä yksimielinen. Lausuntoa on hiottu ja sen pohjaksi on tehty paljon selvitystyötä, jota kannattaisi hyödyntää laajemminkin. Olisi hyvä, jos tässä asiassa voitaisiin viimein siirtyä tiedolliseen pohdintaan siitä, mitä seudulla pitäisi tehdä.

Ehdotettu liitosalue on liian pieni, kun halutaan ratkoa seudun haasteita. Alueen työssäkäyntialue on vähintään 14 kuntaa - oikeastaan laajempikin alue. Merkittävää osaa Suomesta ei ole kuitenkaan perusteltua liittää yhdeksi kunnaksi, vaan tarvitaan uudenlaista ajattelua. Tarvitaan metropolihallintoa, jonka tehtäviin kuuluisi luoda edellytyksiä asuntuotuotannolle (jotta alueella olisi varaa asua) ja kehittää toimiva liikennejärjestelmä palvelemaan seudun asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita.

Metropoliratkaisu edellyttää uudenlaista asennetta. Se edellyttää hyvää yhteistyötä ja rakentavaa halua ratkaista haasteita. On totta, että tähän asti yhteistyö on takunnut. Seudun suurin kunta on tehnyt kaikkensa saadakseen pakkoliitoksen aikaiseksi. Toisinaan tuntuu, että jopa tärkeiden asioiden kustannuksella iso naapurimme on ajanut omaa etuaan. Yhteistyö ei voi perustua yhden osapuolen saneluun.

Espoon itsenäisyystahto ei perustu siihen, että kaikki olisi nyt hyvin. Totta kai olemme huolissamme seutumme kehityksestä, mutta uskomme ratkaisun olevan toisaalla. Jo nyt Espoo ja muut kunnat ovat isoja ja vaikeasti hallittavia. Kuntalaisten palvelutarpeet taas ovat yhä moninaisempia. Verkostomaisen yhteistyön tekeminen ja oikeiden yhteistyökumppaneiden löytäminen on vaikeaa.

Liikennejärjestelmän kehittäminen ei onnistu kuntarajoja siirtämällä, jos valtio ei ole valmis osallistumaan hankkeiden rahoittamiseen. Asumisen, maankäytön ja liikenteen osalta tarvitaan siis pitävämpiä sopimuksia siitä, miten seutua rakennetaan tulevaisuudessa. Viimeksihän muutama viikko sitten valtio ohitti Espoon liikennetarpeet (mm. kaupunkirata Espoon keskukseen), vaikka ne seudun kuntien ja valtion sopimuksessa ovatkin korkealla olleet.

Oma vilpitön toivoni on, että siirtyisimme alueella asioiden käsittelyyn ja haasteiden ratkomiseen rajaleikkien sijaan?


***