keskiviikkona, toukokuuta 07, 2008

Vaikuttamisen mahdollisuuksia lisättävä

Puolueisiin liitytään, koska halutaan vaikuttaa. Toisinaan kyse on pienistä oman alueen asuinalueen asioista, toisinaan halusta parantaa maailmaa. Moni liittyy SDP:n jäseneksi, kun arjen asiat alkavat kiinnostaa ja kuntapalveluiden merkitys omassa elämässä kasvaa. Jotta olisimme jatkossakin uskottava vaikuttamisen väylä ja vaihtoehto vaaleissa, tulee meidän kuunnella aidosti ihmisten tarpeita. Jäsenille on luotava keinoja vaikuttaa politiikkamme sisältöön.

Tästä näkökulmasta Tarja Filatovin esitys säännöllisistä jäsenäänestyksistä, joilla asetettaisiin kärkitavoitteet kuntien ja eduskuntaryhmän demaripäättäjien toiminnalle syksyisin on innostava.

Filatovin esitys korostaa asiasisältöjä. Nykymaailmassa henkilöillä on suuri merkitys politiikassa ja puolueen puheenjohtajan kautta moni muodostaa käsityksensä puolueestamme. Siksi kannatan jäsenäänestystä puheenjohtajasta ja uskon, että tulevaisuuden SDP:ssä se on mahdollista. Olen myös ollut sitä mieltä, että meidän tulee pohtia, kuinka jäsenäänestyksiä voitaisiin hyödyntää laajemminkin, siksi olenkin iloinen Tarja Filatovin aloitteesta.

Ehdotus edellyttäisi toimivan sähköisen äänestysjärjestelmän kehittämistä ja hyödyntämistä. Näin SDP:stä tulisi oikeasti sähköisen puoluemaailman kärkitoimija maassamme. Sähköinen järjestelmä mahdollistaisi myös jäsenäänestyksen muiden periaatteellisten ratkaisujen yhteydessä.

Jäsenäänestys talousarviotavoitteista edellyttää laajaa keskustelua. Itse näen, että puolueemme tarvitsee puheenjohtajan, joka on riittävän rohkea kannustaakseen jo puolueessa mukana olevia eri tavoin ajattelevia ihmisiä keskusteluun. Vuosittainen paikallinen ja valtakunnallinen jäsenäänestys pakottaisi meidät kaikki aktiivisempaan keskusteluun tavoitteistamme. Se ei voisi jäädä vain puheenjohtajan ja muutaman muun puoluejohtoon kuuluvien aloitteiden varaan.

Moniääninen ja avoin keskustelu sekä aidot vaikuttamisen väylät jokaiselle jäsenelle ovat juuri niitä asioita, joiden uskon vahvistavan SDP:n kannatusta ja kiinnostusta. Vain houkuttelemalla vahvasti uusia innokkaita toimijoita voimme selvitä.


Kirjoitus on julkaistu Demarissa 8.5.2008

Ei kommentteja: