maanantaina, toukokuuta 26, 2008

Espoon luovuttava päivähoitomaksujen korotuksista

Jokaisella päättäjällä on aiheita, joihin toimissaan paneutuu eniten. Minulle sellaisia ovat lasten ja nuorten hyvinvointi sekä lapsiperheiden arjen sujuvuus ja turvallisuus. Perheiden arkeen liittyy olennaisesti myös asumisasiat, joissa olen ollut aktiivinen. Tänään kaupunginhallituksen listalla oli useita kohtia, joissa oli mielestäni syytä puuttua.

Esitin, että kaupunginhallitus käyttäisi otto-oikeuttaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen, joka koski päivähoitomaksuja. Esitin, että asia valmisteltaisiin uudelleen ja tuotaisiin kaupunginhallituksen päätettäväksi siten, ettei kenenkään kokopäivähoidosta perittävä maksu nouse.

Maksujen korottamisesta pitäisi luopua, koska maksujen korotus kohdistuisi juuri niihin perheisiin, jotka muutoinkin ovat taloudellisesti tiukimmilla. Keskituloisten pikkulapsiperheiden taloudellinen tilanne on usein tukala, koska asuminen on niin kallista. Espoossa tavallinenkin perheasunto maksaa maltaita. Kun lapset on pieniä, on perheen asuntolainat suurimpia. Ei liene sattumaa, että pienten lasten perheiden isät tekevät eniten ylitöitä.

Erityisesti päiväkoti-ikäisten lasten perheiden kannalta viime aikainen kehitys huolettaa: asuminen ja eläminen on yhä kalliimpaa, kun lainamäärien lisäksi myös korkokulut ovat kohonneet ja sen lisäksi sähkölaskut nousseet, ruoka kallistunut ja nyt vielä maksujakin ollaan nostamassa.
- Espoossa näihin asioihin on vaikea vaikuttaa toisin kuin maan hallituksessa, joka olisi voinut sitoa myös lapsilisät indeksiin samalla kun se päätti maksuihin jatkuvat korotukset. Mutta maksuihin Espoossakin voisi vaikuttaa, uusi laki määrää niille vain katon.

Päivähoitomaksujen korotuksessa ei useinkaan ole kyse vain yhdestä lapsesta, eikä siis vain 33 eurosta kuukaudessa. Usein perheessä on samaan aikaan useampia päivähoitoikäisiä, joten maksujen korotukset vaikeuttavat todella perheiden taloudellista tilannetta.

Pahimmillaan maksujen noston myötä kynnys lähteä työelämään nousee, mikä olisi omiaan vaikeuttamaan työvoimapulasta kärsivän pääkaupunkiseudun elinkeinoelämää ja kaupunkien mahdollisuutta saada uusia työntekijöitä.

Espoolla olisi varaa osoittaa lapsiystävällisyyttään myös konkreettisella tavalla luopumalla korotuksista, mutta enemmistö oli toista mieltä. Esitykseni kaatui äänin 4-10.


***

Tarkastuslautakunta oli omassa kertomuksessaan nostanut aiheesta esille huolen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tilasta. Tarkastulautakunta toteaa:

"Mielenterveyspalveluiden määrä ei vastaa tarvetta.

Espoossa ei nuorisopsykiatrian poliklinikan vastaanotolle pääse edes kuudessa kuukaudessa, vaikka hoitotakuu edellyttää enintään kolmen kuukauden määräaikaa.

Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin ja niiden ennaltaehkäiseminen ovat tärkeitä toimenpiteitä. Yläkoulujen kouluterveydenhuoltoon tarvitaan koululääkäreiden lisäksi psykiatrisia sairaanhoitajia ja kliinisiä psykologeja.

Espooseen
suunnitteilla olevan keskitetyn nuorisopoliklinikan toteuttamista on kiirehdittävä."

Esitinkin, että tarkastuslautakunnan esille nostamiin lasten ja nuorten hoitoonpääsy ongelmiin puututaan ja selvitetään tarkemmin erilaisia ratkaisuvaihtohtoja. Nuorisopoliklinikan suunnitelma tulee tehdä nopeasti ja huomioida tulevan vuoden talousarviossa. Kaupunginhallitus tulee seuraamaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hoitotakuun toteutumista.

Olin tyytyväinen, kun lisäys hyväksyttiin yksimielisesti ja asia koettiin tärkeäksi. Lasten ja nuorten vaikeuksiin puuttuminen varhain on todella tärkeää työtä tulevaisuuden eteen.

***

Listalla oli myös valtuustoaloite koulujen syysloman pidentämiseksi. Esitin, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että lautakunnissa ryhdytään valmistelemaan muutosta, jotta lukuvuodesta 2009-2010 alkaen kouluissa olisi viikon mittainen syysloma. Valmistelun aikana olisi ollut syytä neuvotella asiasta pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja tehdä kouluikäisten lasten perheille kysely.

Kyse olisi ollut vain kolmen lomapäivän sijainnista lukuvuosisuunnitelmassa. Syksyn loman voisi järjestää lyhentämällä joulu- ja kesälomaa tai vain toista ja lisäämällä yhden lauantaiopetuspäivän. Jo nyt monet perheet pitävät tosiasiassa lomaa syksyllä, jolloin lapset ovat poissa opetuksesta.

Sekä syys- että kevätlukukausi ovat pitkiä ja lapset väsyvät. Syysloma antaisi lapsille mahdollisuuden levätä, mikä parhaimmillaan saattaisi rauhoittaa syyslukukauden loppua ja tukea oppimista. Valitettavasti vain puolet kaupunginhallituksesta tuki esitystäni ja asia etenee valtuuston käsiteltäväksi puheenjohtajan ratkaisevan äänen turvin siten, ettei mikään muutu.

Sellaista se on. Joitakin asioita sitä saa läpi ja toisia ei. Työ sen sijaan jatkuu.


Kuvassa poikamme piirtämä merirosvolaiva.

Ei kommentteja: