sunnuntaina, syyskuuta 10, 2006

Mistä ituja vaikuttamisen haluun?

Tänä viikonloppuna tänne Espooseen kokoontui kahdeksan suuren kunnan demarivaikuttajia keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Aiheena oli siis tietysti meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus. Paras-hanke etenee eri puolilla Suomea eri tavoin ja erilaisin ajatuksin. Oli kuitenkin mukavaa kuulla, mitä muualla on tapahtumassa. Ja toisaalta myös niistä vaikeuksista, jotka vähän kaikkialla ovat samanlaisia. On epäluuloa ja suuremman pelkoa.

Pääkaupunkiseudun demarit kertoivat muille siitä, mitä täällä on tehty ja millaisia työryhmiä meillä on valmistelemassa esityksiä. Puhuimme myös siitä, että pääkaupunkiseudulla on järkevää edetä vapaaehtoisen yhteistyön tiellä. Jos nämä kunnat liitettäisiin yhteen, miten silloin turvattaisiin kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet? Entä miten yhteistyö sujuisi sitten pääkaupunkiseudun reunalla olevan kuntien kanssa? Metropolialue on laajempi kuin nämä neljä kuntaa, joten valmista hallinnollista ratkaisua ei ole, jos sellaista joskus kaivataan.

Kävimme keskustelua siitä, mikä itseänikin on mietityttänyt: demokratian vahvistamisesta eli kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta ja keinoista lisätä kuntalaisten intoa vaikuttaa ei ole juuri esityksiä näkynyt, vaikka sekin on yksi Paras-hankkeen tavoite. Hukkuuko koko kysymys laatikkoleikkien varjoon?

Maassamme on meneillään yksi kaikkien aikojen suurimmista muuttoliikkeistä. Ihmiset lähtevät työn perässä, mutta juurtuvatko he uudelle paikkakunnalle? Oma kunta tai asuinalue pitää tuntea omaksi ja itselle tärkeäksi, jotta on halua vaikuttaa ja osallistua. Miten juurtumista voitaisiin edistää?

Toisaalta äänestystutkimuksista me tiedämme jo nyt, että meillä on paljon ihmisiä, jotka kokevat olevansa päätöksentekojärjestelmän ulkopuolella. Heillä ei ole mitään syytä edes äänestää. Esityksiä tarvittaisiin jo tästäkin syystä. Ja samalla pitää muistaa, että osallisuus on enemmän kuin äänestäminen. Kuntalaisilla pitää olla mahdollisuus saada tietoa päätöksenteon valmistelusta ja olla mukana tuottamassa tätä tietoa.

Muuttoliike, passiivisuuden lisääntyminen ja mahdolliset kuntarakenteen muutokset ovat kaikki isoja haasteita toimivalle demokratialle. Pohdintaa ja keinoja vahvistaa vaikuttamishalua ja -mahdollisuuksia tarvittaisiin kipeästi. Jokaisen kunnan pitäisi olla jokaisen kuntalaisen oma.

Ei kommentteja: