keskiviikkona, lokakuuta 11, 2006

Historian lehdet havisevat jälleen

Olin tänään kaupunginhallituksen valvojana kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa. Saimme siellä viimein Etelä-Espoon yleiskaavaehdotuksen valmiiksi esitettäväksi kaupunginhallitukselle, joka puolestaan päättää ehdotuksen laittamisesta nähtäville.

Viilasimme vielä muutamaa kohtaa, jotka olivat Kehä III:n pohjoispuolisilla alueilla. Kyseinen alue on ainoa, minne yleiskaava-alueella sijoittuu kylämäisiä AT-alueita ja tarkensimme merkinnän kaavamääräystä selvemmäksi. Tarkoitus on, että näille alueille tulee todella väljää asutusta. Alue tulee olemaan selvästi muusta Etelä-Espoosta erottuva omailmeinen alue.

Lisäksi levensimme Dämmanin alapuolista viheraluetta perustuen juuri valmistuneeseen luontoselvitykseen. Uskoaksemme näin ihmiset ja liito-oravat voivat asustella alueella sopuisammin, eikä ympäristökeskuksenkaan kanssa tule pulmia.

Kaikkiaan lautakunta on käsitellyt yleiskaavaa 15 kertaa kokouksissa ja lisäksi on ollut neljä seminaaria. Yleisölle on järjestetty 18 tilaisuutta. Tällä työllä saimme yleiskaavaehdotuksen yksimielisesti valmiiksi. Tietysti se edellytti sitä, että joissakin pienissä yksityiskohdissa jokainen lautakunnan jäsen joutui hieman tinkimään. Käytännössä työskentelyn aikana on jätetty lukuisia pöytäkirjamerkintöjä, joissa tuodaan ilmi näitä seikkoja. Niihin palataan ainakin osittain sitten aikanaan, kun teemme asemakaavoja.

Toisaalta työskentelyn aikana on tehty lukuisia selvityksiä, jotka ovat osaltaan ohjanneet päätöksentekoa luonteviin ratkaisuihin. Huolellinen työ ja perusteellinen pohdinta ovat olleet peruslähtökohtia.

Tänään lautakunnan kokouksen yhteydessä meille oli tarjolla kakkua. Keskuksen päällikkö on äskettäin täyttänyt vuosia. Eräs esittelijä totesi minulle, että "kaupunkisuunnittelupäällikkö täytti 60 vuotta ja yleiskaava 30 vuotta". Todella pitkään kestäneestä työstä on siis kyse. Monet ovat siis olleet ennen meitä tekemässä pohjustustyötä tälle viimeiselle rutistukselle. On ollut hienoa olla tässä työssä mukana!

Iso työ on siis nyt tehty, mutta ei kaava vielä ole valmis. Talven aikana saamme varmasti vielä paljon palautetta, jota pitää vakavasti pohtia. Tarkennuksia ja pieniä muutoksia kaavaan on vielä nähtävilläolon jälkeenkin mahdollista tehdä. Ei kuitenkaan niin suuria, että kaavaprosessi pidentyisi. Silti isojakin ristiriitoja, joita toivottavasti ei tule, on mahdollista ratkoa.

Meillä on tärkeänä tavoitteena ollut kaavaprosessien nopeuttaminen. Valmis yleiskaava on yksi keino nopeuttaa asemakaavoitusta. Siksikin tämä työ on saatava viimein vietyä loppuun asti.

Ensi keväänä Etelä-Espoon yleiskaava on valtuuston viisaissa käsissä.

Ei kommentteja: