maanantaina, tammikuuta 31, 2011

Valtuusto ei voi olla kohtuuton

Espoossa on pidempään kohuttu toimialajohtaja Loukon virkamatkoista ja nyt jo entisen kaupunginjohtajamme roolista niiden hyväksymisessä. Uuden vaihteen asia sai viime kesänä, kun asiassa nostettiin syyte. Espoossa asiaa käsiteltiin syksyn alussa, jolloin kaupunginhallitus totesi, että tilanteesta huolimatta johto voi jatkaa työssään. Nyt vuoden alussa asia on taas esillä valtuustossa.

Minua häiritsee se, että matkojen ja laskujen kaivelun taustalla oleva motiivi ei mielestäni ole ollut paremman yhteiskunnan tai avoimemman Espoon rakentaminen.

On tietysti selvää, että tapahtumat ovat vaikuttaneet kaupungin toimintaan. Ohjeita on tarkistettu ja toimialajohtajille on laadittu johtajasopimukset, joissa asiaa on ohjeistettu mm. puolison osalta. Lisäksi uusi kaupunginjohtaja varmasti ottaa syntyneen tilanteen huomioon. Ja tietysti kaupungin sisäisiä ohjeita tulee tarkistaa, jos muutostarvetta yhä on. Toimialajohtajien ja kaupunginjohtajan tehtävään kuuluu suhdetoiminnan hoitaminen ja kaupungin edustaminen jatkossakin. Työtä on voitava tehdä läpinäkyvien pelisääntöjen nojalla, jotta vastaavanlaisia syytteitä ei jatkossa tule.

On hyvä, että asia käydään perusteellisesti läpi ja että asia eteni oikeuteen, joka ratkaisee johtajien syyllisyyden tai syyttömyyden. Valtuuston tehtävä ei ole tuomita.

Kaupunginjohtaja on jäänyt jo eläkkeelle, eikä häntä voi enää pidättää virastaan. Hän on kuitenkin hyväksynyt toimialajohtajan matkasuunnitelmat ja matkoista jälkikäteen tehdyt matkalaskut. Kustannuksista on vastannut Espoo. Vastuuvapaus on kaikille myönnetty noilta vuosilta, eikä tarkastuslautakunta ole löytänyt menettelyistä huomautettavaa.

Pahimmillaan oikeuskäsittely voi kestää vuosia, sillä asia voi edetä käräjäoikeudesta ylempiin oikeusasteisiin. Toimialajohtajan laittaminen palkattomalle hyllylle vuosiksi olisi mielestäni kohtuutonta. Minusta Espoon ei voi olla kohtuuton työnantaja johtajille eikä työntekijöille.

Näistä syistä en kannattanut tänään toimialajohtajan pidättämistä virasta, eikä kannattanut valtuuston enemmistö. 57 valtuutettua katsoi, että Louko voi jatkaa tehtävässään. Lisäksi yksimielisesti valttuusto päätti, että kaupungin hallintoa koskeviin sääntöihin ja toimintaohjeisiin tehdään tarvittavat korjaukset pikaisesti.


*

Ei kommentteja: