perjantaina, marraskuuta 05, 2010

Sidonnaisuudet julki

Avoimuuden vaatimus politiikassa on syventynyt. On tärkeää tietää tiettyjä asioita ihmisestä, jota on äänestänyt tai aikoo äänestää. Edellisten kuntavaalien aikaan puhuttiin paljon vaalirahoituksesta ja omalta osaltani kerroin siitä kaiken eli että rahoitin itse oman kampanjani.

Nyt keskusteluun on noussut valtuutettujen ja keskeisten luottamushenkilöiden sidonnaisuudet. Päätin ottaa selvää, mitä tällä oikein tarkoitetaan ja löysin listan, jota tunnutaan noudattavan eri yhteyksissä. Omalta osaltani tässäkin asiassa on helppo olla avoin: minulla on vain yksi merkittävä sidonnaisuus, mitä en ole koskaan peitellyt. Päinvastoin näen, että se antaa minulle tärkeää tietoa ja osaamista luottamustehtävien hoitamiseen.

Olen töissä Espoon kaupungilla ja se vaikuttaa varmasti myös päätöksentekooni. Olen korostanut eri yhteyksissä hyvän henkilöstöpolitiikan, työhyvinvoinnin ja osaavan henkilökunnan pysyvyyden merkitystä hyvien ja toimivien palveluiden takaajana.

Espoo on päättänyt tässäkin taloudellisessa kurimuksessa etsiä keinoja selviytyä siten, ettei se irtisano tai lomauta henkilökuntaansa. Olen kannattanut tätä linjausta lämpimästi, sillä samalla kun pyrimme selviämään tämän päivän haasteista rakennamme tulevaisuutta työnantajana kiristyvillä työmarkkinoilla. Pula osaajista on totta jo tänään ja siksi on tärkeää huolehtia henkilökunnasta.

Alla oma selvitykseni sidonnaisuuksistani:

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat:
Espoon kaupunki, johtava sosiaalityöntekijä

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä: -
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen:-

Hallintotehtävät
4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä: -
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä: -
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa: -
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä: -

Luottamustehtävät
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät:-
9. Kirkolliset luottamustehtävät: -

Taloudellinen asema
10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta): -
11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut: -

12. Muuta, jota haluan ilmoittaa

Omistamani jäsenkirjat kertovat omaa kieltään arvomaailmastani ja siitä, mikä minulle on tärkeää: Olen jäsen
- kotiseutuyhdistyksessä: Keski-Espoo -seura
- oman alueeni puolueosastossa: Keski-Espoon sosialidemokraatit
- osuuskauppaliikkeessä: HOK-Elanto ja Tradeka
- ammattiliitossa: Talentia.


*

Ei kommentteja: